Jak powinna wyglądać pieczątka firmowa?

Gdzie jest dobry szewc w Warszawie
Gdzie jest dobry szewc w Warszawie?
Marzec 13, 2020
Jak zmniejszyć bransoletę zegarka
Jak zmniejszyć bransoletę zegarka?
Kwiecień 12, 2020
Pokaż wszystkie

Jak powinna wyglądać pieczątka firmowa?

jak powinna wygladac pieczatka firmowa

Każda firma czy instytucja kojarzy nam się nierozerwalnie z pieczątkami. Czy posiadanie pieczątki firmowej jest dziś konieczne oraz jakie dane i informacje powinna zawierać taka pieczątka?

Warto mieć czy nie?

Przepisy polskie nie określają tego, iż istnieje wymóg posiadania pieczątki przez firmę. Dotyczy to nie tylko większych spółek komandytowych, ale także działalności jednoosobowych- nie istnieje taki zapis prawny, który nakazuje posługiwanie się w firmie pieczątką. To, że firmy decydują się na wyrobienie i posiadanie własnej pieczątki, jest często podyktowane względami praktycznymi. Mając pieczątkę, łatwiej jest załatwiać sprawy urzędowe, bankowe, a także łatwiej jest prowadzić sprzedaż. Jest to o tyle prostsze, iż nie posiadając pieczątki, trzeba na dokumentach wpisywać specjalne adnotacje o jej nieposiadaniu- uciążliwe, prawda?

Inną praktyczną funkcją pieczątki jest także zawarcie na niej informacji, których ujawnienia wymaga prawo- są to dane o obrocie gospodarczym. Jedna pieczątka i już mamy na papierze wszystko to, czego od nas wymagają.

Wygląd pieczątki

Kolor i ogólny wygląd pieczątki są sprawą indywidualną i każdy przedsiębiorca ma tutaj dowolność wyboru. Co do informacji zawartej na pieczątce, też jest dowolność- najprostsze pieczątki z podstawowymi danymi firmy zawierają: nazwę firmy (z jej formą prawną), siedzibę i adres firmy oraz numer NIP. Jeżeli przedsiębiorca chce bardziej rozbudowanej formy pieczęci, może na niej zawrzeć takie dane jak np: adres strony internetowej, logo, adres mailowy, REGON czy numer rachunku bankowego.

Istnieją zapisy prawne, które jasno określają co powinno być ujawnione w obrocie handlowym przez firmę o danej osobowości prawnej. Dlatego też pieczątki różnych podmiotów gospodarczych mogą się w tym zakresie różnić od siebie. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej powinien na swojej pieczątce obowiązkowo zawrzeć jedynie takie dane jak nazwa działalności, adres firmy oraz NIP. inne dane są tu dowolnością. Informacje na pieczątce można w tym przypadku poszerzyć o dane, które podano we wniosku o CEIDG-1. Dziś wiele osób decyduje się na zakładanie swojej działalności gospodarczej. To świetna alternatywa dla pracy na etacie, a samo założenie firmy jest dziś bardzo uproszczone i zajmuje niewiele czasu. Zakładający firmę musi złożyć wspomniany już formularz 1- CEIDG. Formularz ten składa się osobiście lub online i trafia on docelowo do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A jak sprawa się ma, jeżeli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe? Firmy, które posiadają taką osobowość prawną, na swoich pieczątkach zawierać powinny: nazwę firmy, oznaczenie formy działalności prawnej, siedzibę firmy, NIP, oznaczenie sądu rejestrowanego oraz numer KRS. Na wszelkich pismach, zamówieniach oraz na stronie www, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe powinny zawrzeć informację o wysokości posiadanego kapitału zakładowego.